Terminal Emulator (Terminal application, term, or tty)

SSH, Telnet зэрэг протоkолууд ашиглаад Unix, Linux ... төрлийн үйлдлийн системд холбогдож, улмаар тухайн системтэй ажиллах боломжоор хангах "command-line interface" бүхий хэрэгсэл юм. Голдуу л MS-Windows -өөс Unix төрлийн системд холбогдож ажиллахад зориулагдана даа. Аюулгүй байдал, дамжуулж буй өгөгдлийн хамгаалалт зэрэгээсээ хамаараад голдуу SSH -д суурилсан хэрэгсэлийг нь ихэвчлэн хэрэглэж байна.

Жишээ нь доорх хэдийг сонирхоороо, би эхний 3 -ийг нь ашиглаж байсан, ашигладаг юм. Давгүй нь PuTTY, Япон тэмдэгт, тексттэй ажиллах шаардлага байдаг болохоор TeraTerm -ийг нь голдуу ашиглана. Cygwin нь MS-Windows дээр яг л Unix төрлийн систем дэр ажиллаж байгаа юм шиг болгох ч дэндүү том нүсэр тул бараг ашигладагуй юм.


-----

MS Windows -ээс Unix төрлийн системтэй ажиллахад доорх 2 хэрэгсэл байхад ч илүүдэхгүй шүү.

Free SFTP, FTP and SCP client for Windows
http://winscp.net/eng/index.php

VNC - the original cross-platform remote control solution
http://www.realvnc.com/

Screenshot: Tera Term
TeraTerm

No comments: